Chi tiết nghiệm thu

Nhà hàng hải sản - Buffet -Thế giới bia Lã Vọng

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hinh ảnh quảng cáo Nhà hàng hải sản-Buffe Lã Vọng trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hinh ảnh quảng cáo Thế giới bia Lã Vọng trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Nhà hàng hải sản-Buffe-Thế giới bia Lã Vọng trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Nhà hàng hải sản-Buffe-Thế giới bia Lã Vọng trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm