Chi tiết nghiệm thu

Chương trình "Sống như bạn muốn"

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo chương trình Sống Như Bạn Muốn trên tuyến xe 40 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo chương trình Sống Như Bạn Muốn trên tuyến xe 40 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 50 (Long Biên - SVĐ Quốc Gia)

Hình ảnh quảng cáo chương trình Sống Như Bạn Muốn trên tuyến xe 50 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo chương trình Sống Như Bạn Muốn trên tuyến xe 50 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên (Bãi đỗ xe Yên Phụ)