Chi tiết nghiệm thu

Thời trang SunFly

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 21 (BX Giáp Bát - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo thời trang SunFly trên tuyến 21 trên  3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo thời trang SunFly trên tuyến 21 trên  3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo thời trang SunFly trên tuyến 35 trên  3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo thời trang SunFly trên tuyến 35 trên  3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư