Chi tiết nghiệm thu

Dược phẩm Tâm Bình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Viên tiêu hóa Tâm Bình trên tuyến xe 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Viên tiêu hóa Tâm Bình trên tuyến xe 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Viên Gout Tâm Bình trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Viên Gout Tâm Bình trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư