Chi tiết nghiệm thu

Bất Động Sản GolkSilk

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 57 (KĐT Mỹ Đình II - KCN Phú Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 57 (KĐT Mỹ Đình II - KCN Phú Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 57 (KĐT Mỹ Đình II - KCN Phú Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 57 (KĐT Mỹ Đình II - KCN Phú Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 62 (BX Yên Nghĩa - BX Thường Tín)