Chi tiết nghiệm thu

Bánh kẹo Hữu Nghị

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 27 (BX Yên Nghĩa - BX Nam Thăng Long)

Hình ảnh quảng cáo Bánh kẹo Hữu Nghih trên tuyến xe 27 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Bánh kẹo Hữu Nghih trên tuyến xe 27 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Nam Thăng Long