Chi tiết nghiệm thu

Áo mưa Sơn Thủy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Áo mưa Sơn Thủy trên tuyến 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Áo mưa Sơn Thủy trên tuyến 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Áo mưa Sơn Thủy trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Áo mưa Sơn Thủy trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm