Chi tiết nghiệm thu

Bia Halida

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 58 (Yên Phụ - Mê Linh (Thanh Tước))

Hình ảnh quảng cáo bia Halida trên tuyến 58 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bia Halida trên tuyến 58 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo bia Halida trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bia Halida trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát