Chi tiết nghiệm thu

Cao dán Salonpas

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Salonpas trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Salonpas trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Salonpas trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Salonpas trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Salonpas trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Salonpas trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Salonpas trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Salonpas trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo Salonpas trên tuyến 40 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Salonpas trên tuyến 40 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất