Chi tiết nghiệm thu

Lotte Cinema

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 26 (Mai Động - SVĐ Quốc Gia)

Hình ảnh quảng cáo Lotte trên tuyến 26 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Lotte trên tuyến 26 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Mai Động (Bãi đỗ xe Kim Ngưu)