Chi tiết nghiệm thu

Kênh truyền hình Let'Viet

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo Let'Viet trên tuyến 40 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Let'Viet trên tuyến 40 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Let'Viet trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Let'Viet trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư