Chi tiết nghiệm thu

Siêu thị điện tử Mega Buy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Mega Buy trên tuyến 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Mega Buy trên tuyến 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư