Chi tiết nghiệm thu

Sơn Vakopec

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến 07 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến 07 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến 34 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến 34 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo sơn Vakopec trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo sơn Vakopec trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư