Chi tiết nghiệm thu

Ắc quy Pinaco

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 08 (Long Biên - Đông Mỹ)

Hình ảnh quảng cáo Pinaco trên tuyến 08 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Pinaco trên tuyến 08 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo Pinaco trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Pinaco trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Pinaco trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Pinaco trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư