Chi tiết nghiệm thu

Bánh Kinh Đô

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20C (Cầu Giấy - Võng Xuyên (Phúc Thọ))

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 20c trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 20c trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 54 (Long Biên - Bắc Ninh)

Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 54 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh mỳ Kinh Đô trên tuyến 54 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên