Chi tiết nghiệm thu

Tuyển dụng SamSung

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 54 (Long Biên - Bắc Ninh)

Hình ảnh quảng cáo Sam Sung trên tuyến 54 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sam Sung trên tuyến 54 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 205 (BX Nước Ngầm - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo Sam Sung trên tuyến 205 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sam Sung trên tuyến 205 trên 3nana-Ads