Chi tiết nghiệm thu

Bánh gạo Richy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 01 (Long Biên - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Richy trên tuyến 01 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Richy trên tuyến 01 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Richy trên tuyến 02 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Richy trên tuyến 02 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Richy trên tuyến 03 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Richy trên tuyến 03 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Richy trên tuyến 03 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Richy trên tuyến 03 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Richy trên tuyến 02 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Richy trên tuyến 02 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư