Chi tiết nghiệm thu

Bất Động Sản Xuân Mai

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)