Chi tiết nghiệm thu

Thuốc ho Bảo Thanh

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Thuốc ho Bảo Thanh trên tuyến xe 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Thuốc ho Bảo Thanh trên tuyến xe 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Thuốc ho Bảo Thanh trên tuyến xe 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Thuốc ho Bảo Thanh trên tuyến xe 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Thuốc ho Bảo Thanh trên tuyến xe 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Thuốc ho Bảo Thanh trên tuyến xe 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Thuốc ho Bảo Thanh trên tuyến xe 19 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Thuốc ho Bảo Thanh trên tuyến xe 19 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20A (Cầu Giấy - Tam Hiệp (Phúc Thọ))

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20A (Cầu Giấy - Tam Hiệp (Phúc Thọ))

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư