Chi tiết nghiệm thu

Rau sạch Liên Thảo

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm