Chi tiết nghiệm thu

iSign

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo iSign trên tuyến xe 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo iSign trên tuyến xe 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Mỹ Đình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo iSign trên tuyến xe 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo iSign trên tuyến xe 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Mỹ Đình