Chi tiết nghiệm thu

Sơn Joton

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Joton trên tuyến xe 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Joton trên tuyến xe 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo Sơn Joton trên tuyến xe 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Joton trên tuyến xe 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát