Chi tiết nghiệm thu

Thang nhôm Đài Loan - Newage

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Newage trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Newage trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Newage trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Newage trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)