Chi tiết nghiệm thu

Chiến dịch "Chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ"

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo chiến dịch Đàn ông đích thực nói không bạo lực với phụ nữ trên tuyến 19 trên 3nana ads
Hình ảnh quảng cáo chiến dịch Đàn ông đích thực nói không bạo lực với phụ nữ trên tuyến 19 trên 3nana ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo chiến dịch Đàn ông đích thực nói không bạo lực với phụ nữ trên tuyến 40 trên 3nana ads
Hình ảnh quảng cáo chiến dịch Đàn ông đích thực nói không bạo lực với phụ nữ trên tuyến 40 trên 3nana ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất