Chi tiết nghiệm thu

Công ty Dược Phẩm Tâm Bình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 40 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 40 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát