Chi tiết nghiệm thu

Truyền hình SCTV

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20t trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 54 (Long Biên - Bắc Ninh)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 54 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 54 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 54 (Long Biên - Bắc Ninh)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 54 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 54 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 54 (Long Biên - Bắc Ninh)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 54 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 54 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 56 (Nam Thăng Long - Núi Đôi)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 56 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 56 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Nam Thăng Long

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 56 (Nam Thăng Long - Núi Đôi)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 56 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 56 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Nam Thăng Long

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 15 (Gia Lâm - Phố Nỉ)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 15 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 15 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 15 (Gia Lâm - Phố Nỉ)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 15 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 15 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 15 (Gia Lâm - Phố Nỉ)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 15 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 15 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 15 (Gia Lâm - Phố Nỉ)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 15 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 15 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 15 (Gia Lâm - Phố Nỉ)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 15 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 15 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 53 (Hoàng Quốc Việt - TT Đông Anh)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 53 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 53 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Hoàng Quốc Việt

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 53 (Hoàng Quốc Việt - TT Đông Anh)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 53 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 53 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Hoàng Quốc Việt

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 63 (KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh ( Mê Linh ))

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20C (Cầu Giấy - Võng Xuyên (Phúc Thọ))

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 205 (BX Nước Ngầm - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 205 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 205 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20C (Cầu Giấy - Võng Xuyên (Phúc Thọ))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20c trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20c trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20C (Cầu Giấy - Võng Xuyên (Phúc Thọ))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20c trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20c trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20C (Cầu Giấy - Võng Xuyên (Phúc Thọ))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20c trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20c trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 205 (BX Nước Ngầm - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 205 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 205 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 204 (Hà Nội - Thuận Thành (Bắc Ninh))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 73 (BX Mỹ Đình - Chùa Thầy)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 73 trên 3nna-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 73 trên 3nna-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 63 (KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh ( Mê Linh ))

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình SCTV trên tuyến 63 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình SCTV trên tuyến 63 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 63 (KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh ( Mê Linh ))

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình SCTV trên tuyến 63 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình SCTV trên tuyến 63 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 73 (BX Mỹ Đình - Chùa Thầy)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 73 trên 3nna-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 73 trên 3nna-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 63 (KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh ( Mê Linh ))

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình SCTV trên tuyến 63 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình SCTV trên tuyến 63 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 63 (KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh ( Mê Linh ))

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình SCTV trên tuyến 63 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình SCTV trên tuyến 63 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 71 (BX Mỹ Đình - BX Sơn Tây)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 71 (BX Mỹ Đình - BX Sơn Tây)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 204 (Hà Nội - Thuận Thành (Bắc Ninh))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 204 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 204 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 204 (Hà Nội - Thuận Thành (Bắc Ninh))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 204 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 204 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 71 (BX Mỹ Đình - BX Sơn Tây)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 71 (BX Mỹ Đình - BX Sơn Tây)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 71 (BX Mỹ Đình - BX Sơn Tây)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 79 (BX Sơn Tây - Đá Chông)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 79 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 79 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 79 (BX Sơn Tây - Đá Chông)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 79 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 79 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 202 (Hà Nội - Hải Dương)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 202 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 202 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20C (Cầu Giấy - Võng Xuyên (Phúc Thọ))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20c trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20c trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20C (Cầu Giấy - Võng Xuyên (Phúc Thọ))

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20c trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 20c trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 71 (BX Mỹ Đình - BX Sơn Tây)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 71 (BX Mỹ Đình - BX Sơn Tây)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 71 (BX Mỹ Đình - BX Sơn Tây)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 71 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 202 (Hà Nội - Hải Dương)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 202 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 202 trên 3nana-Ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình SCTV trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm