Chi tiết nghiệm thu

Đầu thu Kỹ thuật số

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 01 (Long Biên - BX Yên Nghĩa)

http://ads.3nana.vn/images/nt/WORM0I/01_29B-02748/IMG_2326.JPG
http://ads.3nana.vn/images/nt/WORM0I/01_29B-02748/IMG_2326.JPG
http://ads.3nana.vn/images/nt/WORM0I/01_29B-02748/IMG_2326.JPG
http://ads.3nana.vn/images/nt/WORM0I/01_29B-02748/IMG_2326.JPG

Ảnh được chụp tại Yên Phụ