Chi tiết nghiệm thu

Bánh gạo Senkaki

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 19 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 19 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Yên Nghĩa

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 20 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 20 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 27 (BX Yên Nghĩa - BX Nam Thăng Long)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 27 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 27 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Nam Thăng Long

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 19 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 19 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 23 (Nguyễn Công Trứ - Vân Hồ - Long Biên - Nguyễn Công Trứ)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 23 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 23 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Công Trứ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 25 (Nam Thăng Long - Giáp Bát)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 25 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 25 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 26 (Mai Động - SVĐ Quốc Gia)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 26 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 26 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Sân vận động Quốc Gia

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 53 (Hoàng Quốc Việt - TT Đông Anh)

Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 53 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh gạo Senkaki trên tuyến 53 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Hoàng Quốc Việt