Quảng cáo xe buýt trên tuyến 01 Long Biên - BX Yên Nghĩa, Hà Nội