Quảng cáo xe buýt trên tuyến 28 BX Giáp Bát - Ðông Ngạc, Hà Nội