Quảng cáo xe buýt trên tuyến 48 Trần Khánh Dư – Vạn Phúc (Thanh Trì), Hà Nội

Quảng cáo xe buýt trên tuyến 48 Trần Khánh Dư – Vạn Phúc (Thanh Trì), Hà Nội

Giá vé: 5.000 đ/lượt
Chiều đi:
BĐX Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, BX Lương Yên, Cầu Vĩnh Tuy, Đê Hữu Hồng, Khuyến Lương, Yên Sở, Ngũ Hiệp, Đông Mỹ, Cổng thôn 3 (Vạn Phúc, Thanh Trì)
Chiều về:
Cổng thôn 3 (Vạn Phúc, Thanh Trì), Đê Hữu Hồng, Đông Mỹ, Ngũ Hiệp, Yên Sở, Khuyến Lương, Cầu Vĩnh Tuy, Nguyễn Khoái, BX Lương Yên, BĐX Trần Khánh Dư
Liên hệ ngay với 3nana để được tư vấn và hỗ trợ quảng cáo trên những lộ trình xe buýt đẹp nhất

Sơ đồ đường đi

Chiều đi
Chiều về