Quảng cáo xe buýt trên tuyến 52 CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm), Hà Nội