Quảng cáo xe buýt trên tuyến 31 Bách Khoa - Đại Học Mỏ (Chèm), Hà Nội