Bạn cần biết

Tăng giá vé xe buýt từ ngày 1/1/2014

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất với UBND thành phố Hà Nội dự kiến, ngày 1/1/2014, giá vé xe buýt tháng sẽ tăng lên mức 200 nghìn đồng/tháng và 7.000 đồng/lượt.

Ngày 11/11, Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội đã có Tờ trình về việc điều chỉnh giá vé xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở GTVT đưa ra mức dự kiến điều chỉnh giá vé tăng đối với vé lượt là 40% với cự ly dưới 25km, từ 25km đến dưới 30km tăng 16% và trên 30km tăng 14%.

Tăng giá vé xe Bus từ 01.01.2014

Cụ thể, phương án điều chỉnh giá vé lượt và giá vé tháng được đề xuất như sau:

Cự ly tuyến dưới 25km hiện đang có giá vé 5.000 đồng, nay được đề nghị tăng lên thành 7.000 đồng (tăng 40%); Cự ly tuyến từ 25 đến 30km hiện đang có giá vé là 6.000 đồng, nay tăng lên thành 7.000 đồng (mức tăng 16%); Cự ly trên 30km tăng từ mức 7.000 đồng hiện nay lên thành 8.000 đồng (mức tăng 14%). 

Đối với vé tháng, loại ưu tiên 1 tuyến (học sinh, sinh viên) tăng từ 45.000 đồng lên 50.000 đồng; Loại ưu tiên liên tuyến (học sinh, sinh viên) tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng; Đối tượng không ưu tiên 1 tuyến tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng; Đối tượng không ưu tiên liên tuyến tăng từ 140.000 đồng lên 200.000 đồng.

Phương án điều chỉnh giá vé nói trên sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 1/1/2014 nếu UBND thành phố Hà Nội chấp nhận kiến nghị này.

Lý do được Sở Giao thông Vận tải đưa ra cho việc tăng giá cũng là nhằm giảm gánh nặng trợ giá cho ngân sách Thành phố. Trước đó, hồi tháng 10/2012, giá vé xe buýt cũng đã tăng từ 3.000 đồng/lượt lên 5.000 đồng/lượt và mức tăng giá vé liên tuyến không ưu tiên cũng tăng mạnh, từ 80.000 đồng/tháng lên 140.000 đồng/tháng.

 Theo Người đưa tin

Quảng cáo xe buýt | Quảng cáo xe Bus